Toespraak bij opening Kijker 
Harald Schole: "(…) De afgelopen drie jaar heb ik de gemeente geadviseerd bij de totstandkoming van kunst-
opdrachten. Een prominent kunstwerk was er de laatste jaren niet verschenen. U zult zich afvragen: waarom
staat het er? Het is het beeldend antwoord op de vraag een object in relatie tot de wetenschappen te reali-
seren. De kunst en de wetenschap hebben overeenkomsten. Zij verrijken de maatschappij, roepen soms nieu-
we vragen op en hebben bijna als zware plicht het blikveld op de wereld om ons heen te verruimen. Een aantal
bekende wetenschappers hebben hiervoor de Nobelprijs ontvangen en hier in de omgeving dragen de straten
de namen van deze onderzoekers. 
Barbara Kletter heeft haar object in de ruimte willen plaatsen, zowel rondom het werk als er boven en er onder!
Het object is geen boortoren of werktuig om de grondwaterstand te meten. Het object is een kijker, een kunst-
werk om de hemel mee af te speuren. Een object om bekeken te worden. En bovenal is het een bijzonder
kunstwerk, eenvoudig, helder van constructie. Een vergelijking met het zoeken naar een basis, naar grond-
principes en formules in de wetenschap is op zijn plaats. Het zoeken, het kijken levert steeds weer nieuwe ge-
zichtspunten op. Dat is ook met dit kunstwerk het geval. Niets staat vast, niets is onmogelijk tot het tegendeel
bewezen is. Graag draag ik dit kunstwerk over aan de bewoners van het stadsdeel en aan Amsterdam. (…)
Na een lange tijd van voorbereiding en werken is nu bij de officiële oplevering deze kijker even het middelpunt
van Nederland, de wereld, het heelal. Barbara, bedankt voor dit bijzondere kunstwerk! 
Harald Schole is beeldend kunstenaar en in 1993 lid van de werkgroep Kunst Oude Stad (KOS), Amsterdam.