Glazen paddestoelen, houten dozen 
Met een stapel paddestoelenschetsen, kwam Barbara Kletter in de glasfabriek in Tsjechië aan. Ze experimen-
teerde daar, in de kleine studio, met verschillende vormen. (…) De paddestoelen werden door twee glasbla-
zers tegelijkertijd geblazen. “Het was een feest van kleur en vloeiende vormen”, aldus Kletter. “Terwijl de een
de steel blies, blies de ander de hoed, waarna ze heel snel aan elkaar gezet moesten worden. De hoed werd
daarna met een natte plank in model gevormd. Ze zijn niet geïdealiseerd. Het is eigenlijk de paddestoel in al
zijn gewoonheid weergegeven.” Ze wilde niet de natuur exact namaken maar juist kijken hoe ver je kunt gaan
zodat het nog een paddestoel is. Vandaar misschien dat sommige bezoekers aan haar tentoonstelling in Tey-
lers zich stoorden aan het erotische karakter van de paddestoelen. Iedere paddestoeldeskundige zal echter
toegeven dat deze associatie ook in het herfstbos onontkoombaar is. 
Neergevlijd in een met bont bekleed kistje wordt dit karakter van de paddestoel door Barbara nog eens extra
onderstreept. Maar ze roepen meer associaties op. Ze hebben bijvoorbeeld een gebruiksvoorwerpachtige con-
notatie doordat ze in een koffertje zitten. Je kunt ze meenemen, eruit halen, rechtop zetten, aanraken, uit posi-
tie zetten: kortom, je kunt er iets mee doen. Maar deze schijnbare functie verhult het meditatieve karakter dat ze
ook hebben. De paddestoelen hebben uitgesproken kleuren (…). Ze zijn er met punthoeden, met zeer platte
schijfhoedjes en bolronde hoeden, op sierlijk slanke en plompe steeltjes met kraag. (…) De koffertjes verlenen
de paddestoelen een intiem karakter, als voorwerpen om te koesteren.(…) Heet glas biedt haar nieuwe moge-
lijkheden, zoals het gebruik van organische vorm en kleur. En ook de breekbaarheid is een aspect dat haar erg
aanspreekt in het materiaal.(…) 
Uit: Glas en Keramiek (jan / feb 1995), Glazen paddestoelen, houten dozen, door Liesbeth den Besten
  

 

 

 

 

 

   Tekstlinks 
Glazen paddestoelen, houten dozen