DE RONDE KAMER (DRK)

Het Perron Veenendaal

De Ronde Kamer, 2011 - 2012
H. 3.35 m x diameter Ø 3.55 cm.
Aluminium, staal, gietijzer, roestvaststaal,
plexiglas, rubber, hout, wielen, lichtknop,
lichtpunt, geaard stopcontact, ventilator.
De handgemaakte dubbelwandige kamer
op wielen is speciaal bestemd voor eerste-
jaarsleerlingen vmbo- en praktijkonder-
wijs. Het beheer komt in hun handen, en
zij mogen geheel zelf de bestemming en
de inrichting van De Ronde Kamer bepa-
len door beurtelings hun ideeën te reali-
seren, met behulp van derden.
Voordat de jongste leerlingen hun eigen
stem kunnen laten horen, en het kunst-
werk daarmee in gebruik kan worden ge-
nomen, dienen er werkbare afspraken
bedacht te worden. In deze implementatie-
fase - van september tot eind 2011 -, 
gaan eerstejaars- en tweedejaarsleerlin-
gen - in aanwezigheid van Barbara Klet-
ter - met De Ronde Kamer werken. Vrijwel
unaniem zijn ze enthousiast en beseffen 
zij de waarde van het concept, die zij uit-
drukken in creatieve en sociale DRK's.
  
Button_leerlingen.jpg
   
   
 
Met dank aan

 logo-provincie-utrecht.jpg
   
    vsbfonds-pay-off-web.jpg
     
VSBfonds en Provincie Utrecht financieren
de implementatiefase, om duurzame veran-
kering in de school mogelijk te maken.
       
  
Doorkijkje vanuit het grote Atrium, richting het Atrium met De Ronde Kamer.

Uitvoering en plaatsing
Constructie in de fabriek.

Uit de presentatie schetsontwerp en DO
Motto naar G.A. Bredero (1585-1618)
“’t Kan verkeeren,
boeren werden heeren,
bergen dallen”. 
 
Barbara Kletter: "De Ronde Kamer is een
ruimte, speciaal bestemd voor eerstejaars-
leerlingen, waarbij het beheer ook in hun
handen komt. Inspiratie vind ik in Het gilde
van de Blauwe Schuit van Herman Pleij,
over het (middeleeuwse) carnaval, waarbij
eens per jaar maatschappelijke rollen wor-
den omgedraaid, ter lering en vermaak."
 
   
Maquette in schaal 1 : 10, in aluminium, 
plexiglas, karton, hout, messing, roest-
vaststaal, kunststof en papier, 2010,
gemaakt door Barbara Kletter.
Foto: Tom Haartsen.