Jerico: "De eerste keer dacht ik,
dat het echt niet leuk zou zijn,
om in De Ronde Kamer te mogen
zijn, maar het zag er ook heel klein
uit. Maar toen we zelf erin zaten, 
viel het kleine Rondekamertje wel
mee en het was toch best groot 
en erg leuk." 
   

Conclusies 1
  
Chihan: "Ik dacht eerst dat De
Ronde Kamer gewoon voor de
sier op school stond. Maar dat
had ik dus verkeerd: De Ronde
Kamer is voor onze ideeën, om
die te presenteren. Dat had
Barbara mij dus uitgelegd."
   
Bram: "Aan het begin dacht ik
voor de grap daar wil ik in [lek-
ker klieren enzo], maar toen we
mochten was het anders. Het
was leuker dan “we” d8chten:
we mochten erin doen wat we
wilden."
  
Widad: "Ik vond het interes-
sant en ik vond het leuk. Ik
vond DRK op een ufo lijken."
  
Özgür: "Als Barbara weg-
gaat, denk ik dat er ruzie komt.
Zo van: "jij mag niet naar bin-
nen" en de ander zegt daarna:
"dat bepaal jij niet". En dan
ontstaat er ruzie en ik vind ook
dat er een docent aan De Ron-
de Kamer moet opletten." 
     
Amela: “Ik vond het heel
leuk en gezellig om te doen,
met de meiden." 
   
Jaouad: "Het is super grap-
pig. Ik heb lekker gechild in
die kamer. Het was leuk: ik
wil het nog een keer graag
doen en dan dat het langer
kan blijven, want ik had het
erg naar mijn zin in die ka-
mer. Het was ook wel leuk
met die andere kamers in De
Ronde Kamer, ik heb er wel
van genoten."
 
Harrie: "Het ziet er gezellig
uit, maar ik doe er niks aan. 
Bedankt dat je het hebt GE-
MAAKT! Maar de sfeer was
geweldig. De rust wat je er in
kon krijgen was GEWELDIG!" 
    
Anouar: "Ik vind De Ronde Ka-
mer echt leuk en interessant, 
want de kinderen kunnen hun
eigen onderwerpen verzinnen
en gebruiken."
    
Leon: "De Ronde Kamer is een
kunstwerk, waar je in mag zitten.
Naar een normaal kunstwerk kun
je alleen maar kijken. Deze keer
niet...nu is het veel leuker, want
met dit kunstwerk wat Barbara
heeft gemaakt, nu mag je zelf 
dingen organiseren."
    

Conclusies 2
     
Sanne (v.d. B): "Ik vind het een
hele leuke De Ronde Kamer. 
Veel respect ervoor, een super-
kamer."
         
Martyna: “Ik vond het leuk en
chill om te doen. We kregen
kinderen uit de school en
docenten op bezoek. Ik kwam
te laat in de les, maar dat
vonden de docenten niet erg.” 
   
Mounir: "Eerste keer toen ik
De Ronde Kamer zag, voelde
ik me uitgenodigd. Ik dacht
ook eerst dat De Ronde Kamer
er voor de sier stond, maar De
Ronde Kamer is om iets te leren
over De Ronde Kamer. Hart-
stikke leuk, De Ronde Kamer."
   
Meriana: "Er zijn altijd leuke 
dingen te doen. De Ronde 
Kamer is heel leuk om met 
vrienden te doen."
  
Björn: "De Ronde Kamer is
een leuk project op school, 
ik wilde vorig jaar al in de
organisatie."
     
Ilham: "Ik vond het heel leuk 
om daar te mogen werken.(...)
 
Faouzi: "Ik hoop dat er nog
meer gekke dingen zullen
gebeuren in De Ronde Kamer."
  
Maurice: "Ik vind het een leuk
kunstwerk. Ik zou graag vaker
iets gaan doen met De Ronde
Kamer."
   
Willeke: "Ik heb het erg naar 
m'n zin gehad tijdens De Ronde
Kamer. In het begin was ik niet
erg met De Ronde Kamer bezig. 
Toen er meer kamers kwamen,
begon ik het leuker te vinden. 
Ik weet nou ook hoe het werkt: 
dat het nut heeft om De Ronde
Kamer te hebben. Kinderen
kunnen hun ei kwijt in De 
Ronde Kamer."
    
Niels: "Ik heb het gedaan,
omdat: het is leuker als KC
[Kunst & Cultuur] en hier mag
je zelf wat verzinnen en hoe
je het gaat aanpakken. Toen
ik er eerst van hoorde, dacht
ik dat het saai was, maar uit-
eindelijk is het toch leuk. Ik
vond het helemaal leuk toen 
we een Zombiekamer gingen
maken. Want ik houd van zom-
bies: games, films, enzo." 
  
Zainab: "Het was heel leuk om
dingen te organiseren en je mag
zelf dingen bedenken, wat je
gaat doen. (...) En de Ronde
Kamer ziet er echt heel vet uit, 
want het is rond in de binnenkant 
en rond buiten. En ik wil best
stage lopen in De Ronde Kamer."
     
javascript:void(0)

Conclusies 3

Züleyha: "Eigenlijk zou er een
vak DRK moeten zijn."
  
Martin tegen twee eerstejaars:
"Je mag het helemaal ZELF
weten wat je erin doet en
WIJ helpen je.”       
  
Anass: "Toen ik De Ronde
Kamer zag wist ik gelijk, dat 
het iets voor kinderen was
en dat het een heel mooi
project zou worden en ik heb
er erg van genoten. En ik
hoop dat die ook lang blijft."
  
Maroussia: "Ik zou graag willen
dat de leraren ook eens komen. 
Ze moeten zien dat De Ronde
Kamer iets nuttigs is."
  
Roan: "Mijn volgende kamer
wordt pannavoetbal. Ik laat
allochtonen en autochtonen 
tegen elkaar voetballen, zodat
het gezamenlijk wordt. Alleen
dat kan weer ruzieopwekkend
worden, dus ik doe 4 mensen: 
1 autochtoon en 1 allochtoon
tegen 1 allochtoon en 1 au-
tochtoon."
  
Rabiya (A): "We halen
pesters erbij en luisteren
naar hun verhaal waarom
ze pesten. We halen de
gepeste kinderen erbij en
vragen hoe ze zich voelen
en denken waarom ze ge-
pest worden. En dan gaan
we het proberen op te los-
sen tussen hun. Dan kun-
nen we erover praten en
vertellen hoe ze zich voe-
len als ze het doen. DAT
lijkt mij een goed idee."
      
Imane: "Alle leerlingen heb-
ben recht op leukheid en vrij-
heid. Als kinderen wat leuks
meemaken op school, blijven
ze school leuker vinden."
  
Martin: "Wat ik in de tweede
klas zo leuk vond aan De Ron-
de Kamer: ik vergat helemaal,
dat ik op school zat!"
  
Sanne (Z): "Ik kom er nu achter
dat De Ronde Kamer heel erg
leuk is. (...) en ik hoop dat ik/we
er nog veel dingen van kunnen
maken in 2012 en nog langer!"
  
Leon: "Toen ik hoorde waar-
voor hij was, ben ik DRK echt
super vetcool gaan vinden!"
  
De foto's verwijzen naar alle
projecten van leerlingen in DRK,
in de eerste twee kolommen. In 
de derde kolom ideëen en meer 
informatieKlik op de foto's of 
titels hieronder. Kom op deze
pagina terug via Leerlingen in 
DRK rechtsboven op elke pagina.
      
   


  
17  Lavinia's Verjaardag


 
    
   
    


   
   
      
21  Kanker...


  
   
  
 

 

 
 
 


 
   
   
   
    
    
 
  
  
  


 
  
    
Betrokkenen

Biologische kippenhouder Bart:
Ik moest wel even nadenken
over kippen in een kunstwerk,
maar ik was er niet zo bang 
voor dat onze kippen ziektes
zouden kunnen krijgen, want
er zijn verder geen kippen
daar, op zo’n school. (...) De
zes kippen die wij hebben uit-
geleend, lopen nu weer net
zo rustig tussen de anderen
als voorheen.”
        
Ouders van Roan: "We heb-
ben de tijd dat Roan in De
Ronde Kamer actief was als
bijzonder ervaren. Vooral zijn
creativiteit heeft een enorme
"boost" gekregen. (...) Wij als
ouders vinden het concept
van De Ronde Kamer een
mooi avontuur, dat de fanta-
sie prikkelt. We hadden dit in
onze jeugd ook wel op school
willen meemaken."
    
Meneer Sastro van Solepaxx:
"Toen Bono voor het eerst
bij mij in de winkel was, om
zijn verhaal te doen, was ik
een beetje skeptisch. Want
wat had een kunstproject
met een Sneakerwinkel te
maken. (...) Ben daarna langs
geweest op de school om te
kijken hoe alles eruit zag. En
toen ik De Ronde Kamer zag,
was ik stiekem ook wel een 
beetje enthousiast. (...) Ik heb
een kleine selectie voor hem
gemaakt, en ervoor gezorgd 
dat dit op tijd bij hem in De
Ronde Kamer terechtkwam. 
Al met al heb ik een positieve
ervaring met De Ronde Kamer.
(...) Ik hoop dat dat een stimu-
lans is voor andere creatieve
jongeren, en bedrijven die ze
een handje willen helpen."
      
Moeder van Björn: "We
stonden verbaasd te
kijken wat Björn van de
treinbaan gemaakt heeft. 
We vonden het heel mooi.
(...) En mooi dat Björn zo
mooi is geholpen met het
maken van alles. (...) Be-
dankt voor het mogen zien
op school."
        
Meneer van de Werken
van Modelspoorwegclub
Veenendaal (...): "Eén
leerling, Björn, wilde graag
zijn eigen treinbaan laten
zien aan de andere leer-
lingen, maar hij kon deze
niet van huis meenemen.
Nadat de contacten waren 
gelegd, zijn er afspraken
gemaakt dat Björn dan zelf 
een treinbaan zou gaan
maken en dat wij als vere-
niging hem de ruimte zou-
den geven deze treinbaan
te maken. (...) Een aantal
woensdagavonden werd er
door Björn vol enthousiasme
aan zijn modelbaan gewerkt. 
Op 13 & 14 december was
het dan zover dat Björn zijn
treinbaan aan de leerlingen
kon laten zien."
        
De Moeder van Martin:
"(...) Toen Martin te horen
kreeg dat hij een ontwerp
kon maken voor De Ronde
Kamer was hij niet meer te
houden. We zaten samen
aan de thee en hij begon
zijn verhaal te vertellen: (...)
Super vond ik het en zag
het ook al helemaal in mijn
fantasie voor me. Wat kon
hij zijn energie in De Ronde
Kamer kwijt en er ontston-
den steeds meer fantasieën.
(...) Elke keer ging hij met
plezier naar school om daar
in De Ronde Kamer te wer-
ken. Wel jammer dat er niet
zoveel tijd aan De Ronde 
Kamer besteed kon worden 
maar elke keer geniet Martin
er nog van om zijn fantasie
uit te kunnen voeren. Heer-
lijk als ouder om te zien wat
je kind kan en zich zo inzet
in een project, dat elke keer
weer een verbazing is. (...)
Ik vind het leuk als Martin 
om adviezen vraagt, maar hij
moet het toch allemaal zelf 
doen. Ik hoop dat hij nog 
heel veel fantasieën mag
behouden en met succes
mag werken aan De Ronde
Kamer. En als er een open
dag komt dan zal ik er zeker 
bij zijn om te zien hoe al die 
kinderen genieten van hun 
project. (...)"
         
Meneer van der Giessen:
"Ik kan helpen met alles wat
met de laptop te maken heeft.
En fotografie van projecten."
     
Mevrouw Tvan Manen: 
"De Ronde Kamer vind ik
een belangrijke toevoeging
aan de school, omdat de
leerlingen hun eigen ideeën 
kunnen uitvoeren. Ik kan op-
letten tijdens de grote pauze.
En tips voor schoonmaken
geven. "
     
Mevrouw Plantijn: "De leer-
lingen zijn enthousiast. Ik
kan helpen met meedenken,
sleutelbeheer, posters laten
maken."
    
Meneer de Nooij: "Leuk
om te zien hoe de leerlin-
gen erin opgaan. Ik vind
het belangrijk voor ze,
omdat ze een “eigen plek-
je” hebben. Ga zo door!"
    
Mevrouw Ficker: "Goed ini-
tiatief. Zeker wel een belang-
rijke toevoeging: als leerlin-
gen het een bijzonder aan-
bod vinden. Ik kan helpen
met alles van de ELO +
creatief."
      
Mevrouw Buurman: "Altijd
leuk! Leerlingen helpen hun
creativiteit te ontplooien, vind
ik erg leuk om te doen. Ik kan
hulp bieden bij creatieve (tex-
tiel gerelateerde) ideeën."
    
Mevrouw van Breeschoten: 
"Praten over kanker. Heel
bijzonder. Mooi dat leerlingen
elkaar rond thema's over zul-
ke grote dingen kunnen ont-
moeten en opzoeken. En wat
een moed van de initiatiefne-
mers om zich zo kwetsbaar op
te stellen!"
      
Meneer van der Lee, afde-
lingsleider Praktijkonderwijs:
"Regelmatig zijn er bezoe-
kers die ik onze school laat
zien. Collega’s van andere
scholen, ouders en andere
bezoekers reageren altijd
op De Ronde Kamer. Mees-
tal is de eerste vraag “Wat
is dat voor een ding?” Het
lijkt wel………En dan wor-
den er voorbeelden ge-
noemd als ruimtevaartuig,
koker op wielen, vissen-
kom o.i.d.. Ik probeer dan
de persoon in kwestie uit
te leggen wat de gedachte
is achter dit kunstwerk. Het
is voor en door leerlingen.
Ik vertel dan ook over de
voorbeelden die ikzelf ge-
zien heb. Voorbeelden van
activiteiten die leerlingen
in De Ronde Kamer ont-
plooid hebben zoals een
bloemenstalletje, kippenren,
“love”-room en bijzondere
ruimte om jouw verhaal te
vertellenOok de leerlingen
van een bezoekende ba-
sisschool waren echt geïn-
teresseerd in De Ronde
Kamer en wilden allemaal
even kijken hoe dat er van
binnen uitzag. Niet alleen
de vorm is voor deze toe-
komstige leerlingen van de
CSV uitdagend maar ook
de activiteiten die daar
door leerlingen van de on-
derbouw tot nu zijn uitge-
voerd spreken tot de ver-
beelding." 
  
Projecten van leerlingen
In aanwezigheid van Barbara Klet-
ter is De Ronde Kamer door onder-
bouwleerlingen ingewerkt, en zijn 
de afspraken bedacht, voor duur-
zaam gebruik door eerstejaars: 
"Het enthousiasme en de creativi-
teit van de pioniers, de eerstejaars- 
en tweedejaarsleerlingen van het 
eerste uur van DRK, hebben nieuwe
eerstejaarsleerlingen uitgenodigd en 
over de streep getrokken om ook pro-
jecten in De Ronde Kamer te organi-
seren. Zo werd het een zwaan-kleef-
aan. De leuke en mooie verhalen op
deze bladzijden getuigen hiervan."
      
Martin: "Eigenlijk zie ik er een dier-
tje in, met de koepels als ogen en 
de deur als mond.” 
    
Petra en Sanne: "Het gaat toch
niet door, zeiden we, maar toen 
zei Barbara: "Waarom niet?""
    
Alex: "We hadden CKV en toen ik 
de trap afkwam, zag ik dat er kippen
in DRK zaten. Ik dacht: "hé, leuk!"
  
Pieter-Bas: "Graag zou ik nog een 
keer dezelfde Chill Room willen or-
ganiseren."
  
Henno: "Ik wou iets met honden,
want mijn hond was de dag daar-
voor doodgegaan dus!"
  
Sarah: "Een gezellig dagje, elke
pauze kwamen er wel een paar
mensen. Heel gezellig en niet te
druk. Daar hou ik van. Ook wel
jammer dat het maar één dag was."
  
Roan: "Het werd een dansfeestje en dat ging goed. Er stonden 25 mensen in te dansen."
   
Andelko: 'De Ronde Kamer is iets
om je ideeën te geven. Het is wel
leuk, het is iets nieuws. Iedereen
kan zijn ideeën daar kwijt. En dan
kan je het misschien laten zien in
De Ronde Kamer, bijvoorbeeld je
hobby’s, wat je leuk vind of iets wat
je graag doet."
   
Bono: "Toen na een tijdje, kwam 
er in de aula ineens De Ronde
Kamer. Ik vond het meteen leuk."
  
Züleyha: "Ik dacht: ik kan mijn jurk
ontwerpen voor KC en tegelijk ge-
bruiken voor DRK om hem daar te
laten zien."
  
Remco (v.d.H): "De Ronde Kamer
is leuk, omdat je er zelf projecten
kan maken."
  
Bilal: "Alle leerlingen vinden het leuk zich erin te betrekken." 
  
Jamie: "We wilden ook een foto-
shoot. Toen gingen we steeds
heel eng op de foto. Haha, was
een topdag!"
  
Kay: "Maar we werden wel door 
een paar mensen uitgescholden. 
Wij hadden gewoon lol daar gaat
het om. Volgens mij waren ze
gewoon jaloers."
  
Ruben (v Z): "Toen kregen we op 
een dag de sleutel van De Ronde 
Kamer en mochten we alles ermee 
doen. Ik vond het allemaal wel leuk.
Het leukst vind ik dat je zelf de ka-
mer mag inrichten."
  
Lonneke: "Ik wil heel graag iets met
graffiti gaan doen om te voorkomen,
dat er op school wordt gediscrimi-
neerd!!" 
  
Arefet: "We hebben de Turkse en
Marokkaanse Kamer gemaakt, om
eigenlijk gewoon te chillen erin -
met vrienden - omdat ook Turken
en Marokkanen op deze school
zitten."
  
Amal: "Het was heel erg leuk. Toen
ik het voor het eerst zag, dacht ik:
"ik wou er niks mee te maken heb-
ben", maar toen ik de activiteiten
deed, was het echt super leuk."
  
Sanne (vd B): "Ik vond het heel erg
leuk om te doen, alleen een beetje
druk in De Ronde Kamer. Ik vind het
heel erg leuk bedacht, ook om zelf
te doen. (...) Ik heb veel reacties ge-
had, heel erg leuk. Misschien ga ik
nog wel een keer iets doen."
  
Chihan: "Ik vroeg erom of ik een 
keer De Ronde Kamer in bezit
mocht nemen en dat was goed. 
Dus ik had thuis de hele avond 
een cd gebrand. (...) Ik was er 
wel blij mee dat mensen toch op 
mijn muziek zaten te dansen."
     
Widad: "Ik had een danswedstrijd
georganiseerd. Het kostte heel veel
tijd. Het was leuk, en iedereen deed
mee. Ik nodigde een paar Hollan-
ders uit en we leerden ze Marok-
kaans dansen. Uiteindelijk was er
geen winnaar."
   
Johan: "Ik ga er niet in. Maar ik moet wel toegeven dat het een leuke kamer is. Bijna iedereen vindt het leuk en dat is dus een goed teken."
   
Sonia: “Eerst schaamde ik me rot, maar dat ging over. Ik vond het gezellig om te doen. Ik kreeg mijn vriendin op bezoek. Er waren ook docenten die een reactie gaven."
  
Randy: "Ik doe het nu al ongeveer
1 jaar. Het is leuk om te doen. Ik 
hou er van om te chillen en dan 
mischien - hopelijk - mogen we snel
weer een Afmaakhok."
  
Sinem: "Toen wij klaar waren met het schoonmaken gingen wij het ook inrichten. Dat was ook heel erg gezellig."
  
Randa: "De Ronde Kamer is echt goed gedaan!!"
   
Björn: "En ik heb dit jaar mijn trein-
baan opgepimpt (...) Toen hebben
we hem in De Ronde Kamer neer-
gezet. (...) zelfs de directeur is langs
geweest (...) en ik vond het super-
leuk om het te doen."
  
Jessie: "Ik vond het heel erg grap-
pig en ik vond het best wel dapper
dat hij zo'n trein op school neer
durft te zetten want ik zou bang zijn
dat ik stom commentaar krijg."
  
Bram: "Ik was al vroeg op school
en ik zette m'n motor tentoon in De
Ronde Kamer. En toen begon de
pauze! Er kwamen steeds meer
mensen naar binnen. Er gingen
heel veel mensen op m'n motor
zitten en er werden heel veel fo-
to’s gemaakt. Zelfs een paar mei-
den vonden het leuk !!! (...) Ik vond
het een leuke en geweldige dag!"
  
Daniël: "Mijn vader bracht me al
vroeg naar school, met al mijn spul-
len en ik ging alles klaarzetten. In
alle pauzes was het....'draaien maar
met die muziek.' " 
   
Damian: "Romy zei: 'ik neem mijn
ratten mee.' Ik zei: 'daar doe ik 
aan mee.'"
  
Hamza: "Ik vind De Ronde
Kamer wel leuk om te doen."
 
Shannon: "Ik heb ook veel ple-
zier gehad. Sommige docenten
vinden het onzin, maar anderen
niet."
    
  
Docenten aan het woord

Mevrouw Rosendal: "Goed om te
zien dat de onderbouwleerlingen
met veel inzet en enthousiasme
– vakoverschrijdend - aan eigen
projecten werken. Er moet struc-
tureel een ambassadeur en coör-
dinator voor DRK komen (...)."
   
Meneer Rutten: "Voor veel leer-
lingen is het een rust- en ontspan-
ningsmoment. Het levert een bij-
drage aan de sociale vaardighe-
den van de leerling. Ik kan tech-
nische ondersteuning bieden en
materiaal. Contactpersoon over
kunstwerk DRK. "
       
Mevrouw de Mooij: "Leuk om te
zien dat de leerlingen zo enthou-
siast zijn. Het is leuk dat ze op
een ontspannen manier op school
bezig zijn. Dat maakt de aanwezig-
heid van DRK in het gebouw voor
leerlingen aantrekkelijk."
      
Mevrouw van den Elsen: "Iede-
reen mag bij mij komen voor raad
en vragen etc.. Ik heb veel gezien,
omdat ik regelmatig te vinden ben
in de buurt van DRK. Ik vind het in
één woord geweldig! Leerlingen 
krijgen de kans om een stukje iden-
titeit te laten zien, waarvan ze kun-
nen groeien. Ze kunnen zich crea-
tief uiten. Er is een plek om te kun-
nen zijn! DRK is een bijzondere plek
in een mooie school!"
    
Meneer Saidi: "Leuk om te zien hoe creatief de leerlingen aan de gang kunnen gaan."
     
Mevrouw Kraijnbrink: "Het zag er leuk uit. Leerlingen dansten."
    
Meneer Hoekstra: "Ik denk dat het
voor leerlingen wel belangrijk is om
een eigen plek binnen de school
te hebben."
    
Meneer Kooistra: "Tijdens pauze 
kan ik eventueel helpen. Als leer-
lingen het echt leuk vinden, is het
een toegevoegde waarde. Als ze
het doen om onder de les uit te ko-
men niet."
         
Mevrouw Dutour Geerling: "Leuk,
goed voor leerlingen om met be-
paalde thema´s bezig te zijn. Be-
wustmaking voor de algemene
ontwikkeling."
   
Meneer van Garderen: "Leuk om
te zien hoe de leerlingen op kunst-
zinnige creatieve manier aan het
werk zijn."
    
Mevrouw Rip (CKV-docente): "Interessant om te zien hoe het proces verloopt, hoe leerlingen zich DRK eigen maken. Top. Er is `leven` in de school. Positief !! Een goed project!"
    
Meneer Akihary: "Heel erg leuk en
authentiek. Juist de kleine dingen
die anders zijn vallen op en maken
dat we bezig zijn met meer dan al-
leen onderwijs. Ik hoop dat we nog
heel veel plezier mogen beleven
met DRK."
  
Mevrouw Tas: "De Ronde Kamer 
moet blijven! Dansen op intercultu-
rele (wereld-)muziek. Superleuk!
Leerlingen binden zich zo aan het
gebouw, en kunnen een eigen
plekje creëren: met een missie."
      
Meneer van Dijk: "Leuk, treinen,
winkelprojecten. Ik vind het inspi-
rerend. Hier kunnen leerlingen
creativiteit kwijt. Een leuk project!" 
   
Mevrouw van Kreel: "Ik vind het
leuk en gezellig. Sociale contacten
worden vergroot. Ik kan leerlingen
begeleiden in hun stage in de bo-
venbouw / instructie schoonmaken
/ gastheer-gastvrouwschap."
      
Meneer van de Haar: "Voor alle
vragen over dieren kunnen leer-
lingen bij mij terecht."
         
Mevrouw Minderhoud: "Leuk, dat
leerlingen op deze wijze worden ge-
stimuleerd tot creativiteit / samen-
werken / ”veilige plaats”."
      
Meneer de Boer: "Bij Handel en
Administratie zijn materialen die in
DRK te gebruiken zijn. Ik kan hulp
bieden bij projecten over winkels
en reclamevormen."
     
Meneer Ruchtie: "Leerlingen met muziekprojecten kunnen mij be-
naderen."
    
Mevrouw C. van Manen: "De leer-
lingen doen creatieve dingen. Ik
vind het leuk en “van de leerling”. 
Het is een veilige plek: ze kunnen
“kind” en zichzelf zijn." 
        
Meneer Ariesen: "Ik vind het inte-
ressant en leuk! Als er gelast moet
worden, mogen ze bij mij komen."
     
Meneer van der Linden: "Altijd be-
reid te helpen!! Leerlingen met
ideetjes moet je altijd stimuleren
en helpen."
  
Meneer Everhardus: "Wat ik posi-
tief vind is, dat de leerlingen overal
bij worden betrokken. In het begin
was ik sceptisch. Nu zie ik hoeveel
plezier leerlingen hebben. 
De thema´s blijven veranderen en 
zo blijft het boeien. Mijn leerlingen 
waren en zijn enthousiast over De 
Ronde Kamer. Ze zijn steeds met 
andere onderwerpen bezig en heb-
ben gedanst voor „vreemde‟ leer-
lingen. Voor de leerlingen uit het
praktijkonderwijs is zoiets een hele
grote stap. Op deze manier vind ik
ze een voorbeeld voor anderen. 
Het maakt niet uit wat anderen van 
je denken, daar moet je niet bang 
voor zijn. Maak zelf plezier en ge-
niet!!" 
     
Meneer van den Bos: "Ik wil graag
helpen als het met voeding te ma-
ken heeft. Ik zag Bloemen, Hallo-
weenschoenen, Turkse muziek! 
Leerlingen genoten! Ik heb bloe-
men gekocht."  
     
Meneer Verheijden: "Ik vind het
een erg goed “format”. De onder-
bouwleerlingen organiseren buiten
de lessituatie op eigen initiatief en
met eigen verantwoording projec-
ten. En ze benaderen en betrekken
anderen daarin en geven hen iets
belangrijks mee."
    
Meneer Ubing: "Ik heb waarde-
ring voor de manier waarop dit
kunstwerk “een vervolg” krijgt. Je
ziet (voor mij op afstand) aan de
lichaamshouding van de leerlingen
dat het vertrouwd is, dat het hun
plek wordt. Mooi om te zien."
         
Mevrouw Brinkhuis vult docenten-
enquête in:
Heb je leerlingenprojecten gezien
in De Ronde Kamer? Zo ja, welke? 
Diverse! Bloemproject, verjaardag,
feestje voor Marije en Louis, 14
februari Valentijn, Zombiehok,
Halloween, enz.
Wat vond je daarvan?
Erg leuk, leerlingen bijzonder
enthousiast.
Heb je ook via leerlingen gehoord
wat er in DRK te doen is/was?
Ja, regelmatig!
Vind je DRK een belangrijke toe-
voeging aan de school, of aan het
schoolaanbod? Waarom? 
Leerlingen kunnen er hun ei kwijt,
over gevoelens praten, zichzelf zijn;
saamhorigheid ontwikkelen; ‘kruis-
bestuiving’ tussen culturen, huids-
kleuren, jongens/meisjes, leerjaren,
erg leuk.
Stel dat een leerling je vraagt om
hulp bij de ontwikkeling van zijn/
haar idee: ben je daartoe bereid? 
Zeker!
Andere opmerkingen: (...) DRK
voorziet in een behoefte."