FARM IN 3D

in De Ronde Kamer
 
Farm, 2011
Het idee: de beesten van computerspel
Farm driedimensionaal maken en deze
tentoonstellen in De Ronde Kamer. Bin-
nen de gegeven tijd blijkt dit niet haal-
baar, maar Tom, Remco en Allard heb-
ben alles enthousiast voorbereid. Lees
hieronder wat Remco vindt van De Ron-
de Kamer.
 
Foto links: Tom, Remco & Allard
  
Remco: "De Ronde Kamer is leuk, om-
dat je er zelf projecten kan maken. Het is
goed voor je toekomst, omdat je het op
papier en in 3d maakt, maar je verdiept je
sneller in je project omdat het leuker is.
Je tekent het uit op papier en het is ei-
genlijk in de praktijk moelijker. Wij zijn be-
zig met de dieren van Farm. We maken
ze in schuim. Als het af is, gaan we ze in
DRK neerzetten. Dit is kort maar krachtig."
   
Logo FARM voor De Ronde Kamer.

Linksonder: de poster Farm.