Voorbereidingen   
Sander en Leon werken aan de poster en de vragenlijst, die door 11 leerlingen wordt ingevuld (zie onder)
en aan een powerpointpresentatie, over de ervaringen van Sander in het AMC.
   


Vragenlijst De Ronde Kamer.

Wat heb je meegemaakt met het woord Kanker?
Waarom kom je naar De Ronde Kamer toe? Bijv. om er over te praten.
Denk je dat wij van De Ronde Kamer je kunnen helpen met je verdriet?
Wat vind je er van dat wij iets doen voor Kanker?
Vind je het fijn dat je er hier in De Ronde Kamer er over kan praten?
Opmerkingen over  De Ronde Kamer:
Als je dit hebt gedaan en je verder wilt gaan met De Ronde Kamer,
kom dan dinsdag of heel misschien woensdag terug.
  

Voorbeeld van ingevulde vragenlijst (anoniem)

Wat heb je meegemaakt met het woord Kanker? 
Mijn vader, oom, opa en oma hebben het gehad. Mijn opa is eraan overleden.
Het is dus heel dichtbij mij geweest. Als ik het zo opschrijf prikken de tranen ook 
achter mijn ogen. Het was ’n moeilijke tijd. 

Waarom kom je naar DRK toe? Bijv. om er over te praten. 
Omdat het me op zich wel aansprak. 

Denk je dat DRK je kunnen helpen met je verdriet?  
Zelf heb ik het er niet graag over. Ik denk dat het wel helpt als je er over praat,
zodat je het beter aan de kant kan zetten. 

Wat vind je ervan dat wij iets doen voor Kanker? 
Ik vind het heel erg mooi en goed van jullie. Laten zien dat je er voor andere mensen
wilt zijn die je helemaal niet kent is heel erg knap, ook bij zo’n gevoelig onderwerp. 

Vind je het fijn dat je er hier in DRK er over kan praten? 
Jawel ik denk dat ik morgen misschien ook wel kom.
 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

KANKER..... 
WEET JE WEL
WAT JE ZEGT

in De Ronde Kamer
 
Kanker... weet je wel wat je zegt, 2011 
Leon en Sander horen regelmatig dat
anderen schelden met dit woord en
vragen daarvoor aandacht. Op de pos-
ter staat onderin: "Een klein woordje met
zo'n groot effect doet je huilen van schrik.
Eén woordje van 6 letters groot. Voor de
één een scheldwoord, voor de ander de
DOOD."

Hun dag geeft veel emotionele reacties.
Leerlingen kunnen een vragenlijst invullen
(zie linksonder). Deze wordt 11 x ingevuld. 

Damian (foto linksboven naast de deur):
"Ik zag het onderwerp en dacht: "daar
moet ik heen". Toen was ik daar en vulde 
een lijst in. Toen ging ik weer. Ik vond het
goed bedacht, omdat mensen gelijk weten
hoe het in elkaar steekt."
    
  
Wat heb je meegemaakt met het woord
Kanker?
Damian: "Nou toen ik 6 werd kreeg ik
kanker: (leukemie) bloedkanker.

Waarom kom je naar DRK toe? Bijv. om
er over te praten.
D: "Om er over te hebben en te praten enz."

Denk je dat wij van DRK je kunnen helpen
met je verdriet?
D: "Nee want ik heb er geen verdriet over."

Wat vind je ervan dat wij iets doen voor
Kanker?
D: "Goed en ik hoop dat leerlingen en
docenten het woord kanker niet in de
mond nemen."
     
  
Damian maakt zelf ook een DRK: Rat- en
Hamsterdag, samen met Romy. En Leon
maakt later nog een andere DRK: Maak

Leon & Sander.

Martin is deze twee dagen portier.
  
Mevrouw van Breeschoten, ambulante begeleider: "Praten over kanker. Heel bijzonder. Dit onderwerp leeft. Mooi dat leerlingen elkaar rond thema's over zulke grote dingen kunnen ontmoeten en op-
zoeken. En wat een moed van de initia-
tiefnemers om zich zo kwetsbaar op te stellen! Kennelijk is er onder de leerlingen behoefte om met bepaalde onderwerpen bezig te zijn, waar ze in de les geen kans voor krijgen of tijd voor hebben."  

Voorbereidingen
De poster wordt overal in de school
opgehangen (zie linksonder).

Sander: "Wat dacht ik, toen ik voor het
eerst de DRK zag. Wat is dat, wat doen ze 
daarin. Leon vroeg aan me of ik met hem 
een onderwerp over kanker wou doen. 
Dat hebben we gedaan: we gingen overal 
plaatjes ophangen. Toen gingen we maan-
dag tot en met dinsdag. Ze konden komen
praten over wat ze hebben meegemaakt 
of meemaken. Was een leuk onderwerp.
Ik wil niet meer iets doen in De Ronde Ka-
mer, omdat ik genoeg doe en ik ben gewoon
te druk."
   
Leon richt De Ronde Kamer in voor ontvangst van de gasten.