Björn: "De Ronde Kamer is een leuk project op school, ik wilde vorig jaar al in de organisatie. En ik heb dit
jaar mijn treinbaan opgepimpt: we hebben een visvorm gemaakt van hout. Daarop heb ik mijn treinbaan vastgemaakt en verder afgemaakt. Toen hebben we hem in De Ronde Kamer neergezet. Op dinsdag en woensdag heb ik elke pauze mijn treinbaan aan kinderen uit het eerste en het tweede laten zien en ze vonden het heel leuk. Er kwamen veel kinderen naar mijn treinbaan kijken en er zijn docenten geweest en zelfs de directeur is langsgeweest om mijn treinbaan te zien en dat kwam door de titel op mijn poster en de titel was ‘’Treinen op Het Perron’’. Hij was erg enthousiast over mijn treinbaan. Later hebben we het bij mij thuis neergezet en ik vond het super leuk om het te doen."
    
Moeder van Björn (in het midden): "We stonden verbaasd te kijken wat Björn van de treinbaan gemaakt
heeft. We vonden het heel mooi en Bjorn zijn oma en tante en nicht en moeder en Björn werden bij de trein
op de foto gezet. De rest die mee waren vonden het ook heel mooi. En stonden er ook versteld van dat
het zo mooi is geworden. En mooi dat Björn zo mooi is geholpen met het maken van alles. Hij is thuis ook
druk met zijn trein bezig. Bedankt voor het mogen zien op school."
      

 

  

 

   

  

 

 

 

    

 

  

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

  

TREINEN
OP HET PERRON

in De Ronde Kamer
 
Treinen op Het Perron, 2011 
Björn heeft thuis een treinbaan, die hij 
graag op school wil laten zien. Maar de 
baan is natuurlijk "recht" en past niet in
De Ronde Kamer. Björn is van harte wel-
kom bij de Modelspoorwegclub Veenen-
daal, waar hij hulp krijgt bij de opbouw
van een ronde treinbaan, die met hulp
van derdejaars afdeling Bouw onder lei-
ding van meneer van Dijk gemaakt is op
maat van DRK. Twee dagen lang komen
veel leerlingen, waaronder zijn eigen klas,
in groepjes vanuit de les, en ook enkele 
docenten komen kijken. 
      
Jessie (op de foto links): "Ik vond het
heel erg grappig en ik vond het best wel
dapper dat hij zo'n trein op school neer
durft te zetten want ik zou bang zijn dat ik
stom commentaar krijg, maar vooral vond
ik het echt leuk dat hij dat heeft gedaan
en volgens mij vond hij het zelf ook hart-
stikke leuk!"
Romee (foto midden): "Ik vond het leuk
om te zien hoe Björn daarmee bezig is.
Het was leuk om de trein te zien, en ook
heel interresant. Ik vond de trein super-
leuk en ook om te zien dat Björn dat leuk
vindt, om ermee bezig te zijn!"
  
Patrick: "Björns treinen waren mooi en
leuk bedacht. Ook al zeggen ze dat het
voor kleuters is. Treinen zijn altijd mooi.
De Ronde Kamer is wel een goed idee
en blijft leuk voor iedereen. Ik hoop dat
iedereen er lol mee heeft."
    
Martin filmt de trein: "Björn, een gewel-
dige gozer die de treinbaan heeft ge-
daan. Het trok aardig wat mensen. Maar
bij mij trok het enigste de trein. Ik vond
het zó geweldig dat ik nu uiteindelijk zelf
een trein heb."
     
Meneer van de Werken. Zie tekst hieronder.
  

Voorbereiding en uitvoering
Björn bij de Modelspoorwegclub.
        
Meneer van de Werken van de Model-
spoorwegclub Veenendaal (zie foto bo-
ven, waar hij Björn helpt) in de Nieuws-
brief: "Eind oktober 2011 werden wij be-
naderd door kunstenares Barbara Kletter 
of het mogelijk was om medewerking te
verlenen aan een project van een leerling
van CSV / Het Perron. Voor deze projec-
ten heeft zij een speciale Ronde Kamer
gemaakt waarin de onderbouwleerlingen 
hun eigen ideeën mogen uitvoeren. Eén
leerling Björn wilde graag zijn eigen trein-
baan laten zien aan de andere leerlingen,
maar hij kon deze niet van huis meene-
men. Nadat de contacten waren gelegd
zijn er afspraken gemaakt dat Björn dan
zelf een treinbaan zou gaan maken en
dat wij als vereniging hem de ruimte zou-
den geven deze treinbaan te maken. Op
de school werd op de houtafdeling een
plaat gemaakt, in de vorm van een vis,
waarop Björn zijn treinbaan zou kunnen
maken. Een aantal woensdagavonden 
werd er door Björn vol enthousiasme aan
zijn modelbaan gewerkt. Op 13 & 14 de-
cember was het dan zover dat Björn zijn
treinbaan aan de leerlingen laat zien."
          

Onder leiding van meneer van Dijk heb-
ben derdejaars Bouw geholpen met het
maken van de ronde treinbaan. Meneer
van Dijk: "Leuk, treinen, winkelprojecten.
Ik vind het inspirerend. Hier kunnen leer-
lingen creativiteit kwijt. Een leuk project!" 

 

 

 

  

Poster links, ontworpen door Björn.