DANS JE EIGEN STIJL:
WIL JOUW
YOUTUBE-FILMPJE

in De Ronde Kamer
 
Dans je eigen stijl:
Wil jouw Youtubefilmpje, 2011 
Roan: "De eerste keer dat ik De Ronde 
Kamer zag, dacht ik "er gebeurt niks, 
saai." Later dacht ik "er zit wel iets in."
Het kwam ook door het enthousiasme
van Martin. Hij zei "laten wij wat gaan
doen". Ik ging mee. Ik begon gelijk met
ideeën. Ik hou van dansen en graffiti
spuiten, dus ik dacht "laat ik een graf-
fititekening maken", en daarop heb ik
Dancing Room gespoten. Mijn idee was,
dat mensen - die ik liet dansen - op You-
tube kwamen. Alleen, ze wouden dat
niet, dus werd het een dansfeestje en
dat ging goed. Er stonden 25 mensen
in te dansen." 
Zie: Dancing Room
   
Foto links: Martin, Roan, Willeke en Sarah, vier van de pioniers van De Ronde Kamer. 
      
Roan krijgt veel belangstelling voor zijn
Street Dance Acts. We maken een aantal
filmpjes, dat hieronder in ruwe vorm te be-
kijken is. Bij de deur postte een leerling,
hier Mohammed. Weinig leerlingen durven 
alleen te dansen, maar samen des te meer:
zie Dancing Room, en later volgden o.m. 
Danswedstrijd en Dansdemonstratie.
    
Roan's Ouders: "We hebben de tijd dat 
Roan in De Ronde Kamer actief was als 
bijzonder ervaren. Vooral zijn creativiteit 
heeft een enorme "boost" gekregen. 
Vaak ging hij al vroeg naar school en 
kwam hij 's middags laat thuis met allerlei 
verhalen over wat hij allemaal weer be-
leefd had. Hij voelde zich erg betrokken 
en "verantwoordelijk" voor zijn "tijdelijke 
wereldje" De Ronde Kamer. Wij als ou-
ders vinden het concept van De Ronde 
Kamer een mooi avontuur, dat de fanta-
sie prikkelt. We hadden dit in onze jeugd
ook wel op school willen meemaken. Bar-
bara, bedankt voor je begeleiding van on-
ze zoon in dit project. Hij heeft hier veel 
aan gehad en je kunt merken aan hem 
dat het hem nog steeds bezighoudt.(...)."