ONTMOETING

De Fontein Den Haag

Ontmoeting, 2008
H jongen & meisje: 1 m, H beeld: m,
schijf Ø 1 m, L rails 4.5 m.
Kunststof beelden in koperlak, roestvast-
staal en kunststof voor de bewegende
delen, motoren. 
Locatiefoto’s: Tom Haartsen.

De centrale hal van basisschool De Fon-
tein is ontmoetingsplek van ouders, kin-
deren en docenten en een centraal door-
gangspunt tussen de ingang en de patio.
Aan de hal grenst de conciërgekamer, die
via een raamkozijn in de wand, op de hal
uitkijkt. Daarboven – parallel aan dit kozijn
van 4.5 m – loopt de rails waarop de jon-
gen heen en weer kan bewegen. Rechts
van de deur naar de patio hangt de ronde
schijf waarop het meisje draait. De leerlin-
gen kunnen via drukknopjes de jongen en
het meisje afzonderlijk in beweging zetten.
De wegen - die de beelden afleggen - wor-
den door computerprogramma‘s gestuurd. 
Jongen en meisje kunnen van plaats ver-
wisselen. 
 
 
  
Leerlingen drukken op de knopjes bij de
opening.
  


Uitvoering en plaatsing
Schuren in primerlaag.

Afwerken van de beelden in kunststof.