Ontmoeting 
Barbara Kletter ontwierp voor de centrale hal van RK basisschool De Fontein in Den Haag een interactief
kunstwerk dat door leerlingen van de school tot leven wordt gebracht. Het kunstwerk is gerealiseerd in het
kader van de gemeentelijke regeling 'kunst op scholen' en werd begeleid door Stroom Den Haag. Het werk
bestaat uit twee beelden - van een jongen en van een meisje - die een dynamische choreografie uitvoeren
op een schijf en over een rails langs de muur. De jongen en het meisje kunnen ieder apart door middel van
twee drukknopjes in beweging worden gebracht; de beelden 'schuifelen' zo naar elkaar toe, koorddansen
van elkaar af of draaien pirouettes om hun eigen as. De 'dans' kan op elke gewenste positie worden stop-
gezet, waardoor er telkens een andere compositie in de ruimte ontstaat. Het kunstwerk refereert aan de be-
weging, groei en de sociale ontwikkeling die iedereen op school meemaakt. In de choreografie kan van al-
les geprojecteerd worden; een spel van ontmoeting en beweging, de verbinding tussen twee mensen, of
tussen twee werelden. Het beeld is nooit statisch maar neemt steeds nieuwe, wisselende gedaantes aan.
Op http://www.stroom.nl/paginas/pagina.php?pa_id=3750562