Kalender Toverberg in de Hal
Barbara Kletter: "Op zoek naar een goede plek in de school voor de driedimensionale kalender, heb ik - na een toelichting van Carina Nørregaard van LIAG Architecten - contact gezocht met de schooldirectie en met Marjo van Keulen van DSDr I de scholendokter te Den Haag, die het onderwijsconcept van KC De Toverberg heeft vormgegeven.
Schooldirecteur John Vonk en locatieleider Corrie Baas wilden het beeld graag in de hal geplaatst hebben, zodat het bij binnenkomst direct zichtbaar is voor ouders en leerlingen en Kalender gebruikt kan worden, waarvoor het ook bedoeld is. 
Marjo van Keulen van DSDr I de scholendokter heeft daarvoor aanpassingen gedaan in de hal, met het voorstel om Kalender te integreren in een meubel, dat zowel tafel als balie kan zijn: "Na het zien van de ontwerpschetsen van Barbara was ik direct enthousiast de kalender op deze prominente plek in de school te plaatsen. Mede gezien het dynamische karakter van de sculptuur met de diverse te draaien "tijdringen" heb ik voorgesteld deze te integreren in het baliemeubel die vanuit het interieurontwerp al bedacht was als mobiel element in de centrale hal. In overleg is hierop het balieontwerp aangepast naar een meubel in twee delen, een rechthoekig werkblad,  eneen door Barbara voorgestelde cilindrische basiskast met planken, op wielen. De driedimensionale kalender kan zo een scharnierpunt vormen voor het ontvangstmeubel nabij de entree. Zie tekeningen.
Door alle delen van de balie af te werken met dezelfde bamboefineer als van de achterliggende trap en tribune, ontstaat ondanks de veelheid aan vormen een eenheid."
Barbara: "Het voorstel van Marjo viel bij mij in goede aarde, omdat het enerzijds logisch was om het kunstwerk te integreren in een meubel, vanwege de ruimtebesparing en de opbergfunctie van de cilindrische kast, anderszijds blijft het mogelijk om het beeld zelfstandig te tonen, wanneer het losgekoppeld wordt. Zo kan alleen het kunstwerk zelf - voor bijvoorbeeld onderwijsdoeleinden - tijdelijk naar andere ruimtes in de school gebracht worden."
  
  
 
 
  
De vaste plek van het kunstwerk is in de hal, in een (kwartcirkelvormige) uitsparing van een tafel annex balie op wielen, die zowel langs als dwars op de langwerpige hal kan staan. Op de tekening staat de tafel in de lengte. Bij een dwarse opstelling van de balie fungeert het beeld op de cilinder als scharnier cq draaipunt. Tekening Marjo van Keulen DSDr I de scholendokter Den Haag. 
  
  

 

 

 

 

 

KALENDER TOVERBERG

KC De Toverberg Zoetermeer 

 
Model van Inzicht van Kalender Toverberg
schaal 1 : 4, 
zonder de bijpassende cilindrische kast
© 2016 Barbara Kletter Amsterdam 

 
 
   
Tekening Marjo van Keulen DSDr I de scholendokter Den Haag.
 
 

Links