Voorbereiding

 

 

 

   

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

DANSDEMONSTRATIE

in De Ronde Kamer
 
Dansdemonstratie, 2011
Zainab: "Ik heb 2 dingen georganiseerd. 
De eerste was Marije en Louis 1 jaar [zie:
Surprise Party]. De tweede was dansen
met Chahrazad. Het was heel leuk om
dingen te organiseren en je mag zelf din-
gen bedenken, wat je gaat doen. En de
kunstenares Barbara is ook een leuke
vrouw. Ze helpt je mee met wat je nodig
hebt en ze geeft ook veel tips, maar som-
migen moet je zelf doen. We hadden vaak
ook geen les, omdat we dan wouden oe-
fenen. Dat mocht ook van docenten, dus
gingen we door met bedenken. En De Ron-
de Kamer ziet er echt heel vet uit, want het
is rond in de binnenkant en rond buiten.
En ik wil best stage lopen in De Ronde Ka-
mer. Soms kwam er ook ruzie, wie wat gaat
doen, maar dat lossen we altijd op, want
anders kwam er niks van. Leerlingen van
alle groepen komen om ideeën te vertel-
len, wat ze willen doen. Einde!!"
 
Foto linksboven: Zainab & Chahrazad.
      


Meneer Everhardus, docent praktijk-
onderwijs: "Wat ik positief vind is, dat
de leerlingen overal bij worden be-
trokken. In het begin was ik sceptisch.
Nu zie ik hoeveel plezier leerlingen
hebben. De thema´s blijven verande-
ren en zo blijft het boeien. Mijn leer-
lingen waren en zijn enthousiast over
De Ronde Kamer. Ze zijn steeds met
andere onderwerpen bezig en heb-
ben gedanst voor „vreemde‟ leerlin-
gen. Voor de leerlingen uit het praktijk-
onderwijs is zoiets een hele grote stap.
Op deze manier vind ik ze een voor-
beeld voor anderen. Het maakt niet
uit wat anderen van je denken, daar
moet je niet bang voor zijn. Maak zelf
plezier en geniet!!"
 

    

 

   


Voorbereiding
Zainab & Chahrazad bereiden de dag voor met een poster.