Voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURPRISEPARTY
VOOR
MARIJE EN LOUIS

in De Ronde Kamer
 
Surpriseparty voor Marije en Louis
1 jaar samen, 2011
Chahrazad "Hoi, ik ben Chahrazad. Ik
zit in klas 2P1 bij de pro kant. Ik heb met
Zainab en Mariska en Naomi wat georga-
niseerd en dat was van Louis en Marjie.
We hadden gewoon wat gedaan, omdat
ze zoveel jaar samen waren. En Marije
zei tegen ons, zo van: "Ja, ik heb mor-
gen zo veel met hem, dus willen jullie
wat organiseren voor ons?" We zeiden:
"Okee". Dus toen hadden we het ge-
daan. Ze hadden doeken om de ge-
zichten heen en het was super. En de
docenten moeten ook meedoen. Xxxx. "
    
De Surprise Party is een van de 4 privé-
feestjes, die in DRK plaatsvonden. Veel
leerlingen voelen zich buitengesloten
als zij niet mogen meedoen, dus is de
afspraak gemaakt dat DRK in principe
openbaar toegankelijk moet zijn, maar
dat je elkaar ook de ruimte mag geven, 
en niet altijd overal bij kan zijn. 
  
Zainab en Chahrazad hebben later ook
DRK Dansdemonstratie georganiseerd.
  
Marije: "Sara-Z en Zainab hadden 29 sep-
tember 2011, iets georganiseerd voor mij 
en Louis, omdat we een jaar hadden. We
moesten geblinddoekt van de trap. Het
was best wel spannend, want het was in 
de pauze. Maar dat vond ik niet zo leuk, 
omdat de kinderen keken, maar het was 
hartstikke gezellig. We hebben beetje ge-
danst. Ik vond het heel lief van Zainab en 
Sara-Z. Van Marije." 
  
  
 
  
   

Voorbereiding
Chahrazad stofzuigt De Ronde Kamer.

Monica uit Marije's klas werkt mee aan de poster.