Voorbereiding  
Chihan: "Ik dacht eerst dat de ronde kamer gewoon voor de sier op school stond. Maar dat had ik dus ver-
keerd. De ronde kamer is dus voor onze ideeën om die te presenteren, dat had Barbara mij dus uitgelegd. 
Ik vond het wel leuk om dat te doen dus ik vroeg erom of ik een keer de ronde kamer in bezit mocht nemen
en Barbara vond het goed. Dus ik had thuis de hele avond een cd gebrand en de volgende dag toen ik op
school kwam kreeg ik de sleutels van Barbara en toen stond de stereo al klaar. Ik deed mijn cd erin en iede-
reen begon te dansen op de muziek. Ik was er wel blij mee dat mensen toch op mijn muziek zaten te dansen.
En een paar dagen daar voor waren er ook kippen op school ik vond het wel grappig, want de 3e pauze was
er een kip ontsnapt en iedereen ging er achter aan rennen om hem te pakken. En het was ze toch gelukt
om de kip te vangen. Ze hebben nog een paar foto’s van die kippen gemaakt en er was ook een feestje voor
zo’n meisje en zo’n jongen dat ze een jaar bij elkaar zijn. Helemaal versierd met hartjes was wel grappig om te
zien. Er was ook een keer een kamer voor goudvissen. Er was ook een keer een feest voor Turken & Marok-
kanen, dat was wel leuk, 2 verschillende culturen door elkaar. En we hadden ook een keer een tweelingfeest-
je voor Widad & Walid en het was super gezellig. Chihan"
  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

DANSWEDSTRIJD

in De Ronde Kamer
 
Danswedstrijd, 2011 
Widad: "Ik vond het interessant en ik 
vond het leuk. Ik vond DRK op een ufo
lijken. Ik had een danswedstrijd georga-
niseerd. Het kostte heel veel tijd. Het was
leuk, en iedereen deed mee. Ik had het
heel goed georganiseerd. Barbara vond
het - denk ik - ook leuk. Ik ging ook hele-
maal los. Er waren heel veel buitenlan-
ders. Dat was wel leuk. Ik nodigde een
paar Hollanders uit en we leerden ze Ma-
rokkaans dansen. Uiteindelijk was er geen
winnaar. We hadden er gewoon een leuk
feest van gemaakt. We hadden gelukkig
wel heel veel plezier."
  

Brief van Youssra & Widad: "(...) wij
vinden het heel jammer dat u weggaat.
Wij zullen proberen het netjes te hou-
den en minder ruzie te maken. De Ron-
de Kamer betekent heel veel voor ons!!"
 

Voorbereiding
Poster Danswedstrijd linksboven is
ontworpen door Widad.

Foto's links: Chihan maakt een wand-
versiering voor de Danswedstrijd