LAVINIA'S VERJAARDAG

in De Ronde Kamer
 
Lavinia's verjaardag, 2011
Myrthe (rechts) en Tamarah (links) horen
tot de eerste leerlingen die het initiatief
nemen om een Surprise Party te orga-
niseren, in dit geval ter gelegenheid van
Lavinia's verjaardag. Ze hebben een
poster gemaakt en die dag is de DRK
toevallig vrij, maar we zijn er dan al
achter dat DRK meer geschikt is voor
activiteiten, die in principe voor alle leer-
lingen en docenten van de school toe-
gankelijk zijn. Lavinia en vriendinnen 
hebben in ieder geval een leuke en ge-
zellige dag.