Leerlingen en kippen bezoeken het directiekantoor (boven) en daarboven mevrouw van Manen in haar lokaal.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorbereiding: kippen zoeken

 

 

 

 

 

KOM KIPPEN AAIEN 
OP DIERENDAG

in De Ronde Kamer
 
Kom kippen aaien op Dierendag, 2011 
Sanne (links): “Eerst wilden we navelpier-
cings verkopen, maar het is toch een kip-
penparade geworden, ons eerste plan.
We vinden kippen gewoon lief en willen ze
aaien en vasthouden. Het begon met een
grap. Het gaat toch niet door, dacht ik." 
Petra (rechts): “Dat dacht ik ook. Het ge-
beurt toch niet."
Sanne: "Maar toen zei Barbara: 'Waarom
niet?" Dus op een dag zijn we naar Barba-
ra gegaan, om te vragen of we die kippen
konden gaan halen, anders stelden we het
de hele tijd uit.” 
Petra: "Kippen zijn sowieso mijn lievelings-
dieren. Sanne en ik vonden het ook leuk 
dat de kippen kwamen. We waren heel blij. 
Wzeurden eigenlijk best veel, haha, maar 
toen gingen we ze eindelijk halen. We wa-
ren natuurlijk blij dat de kippen er waren en
zo. We vonden het ook heel leuk om mee 
te doen. We hebben ook veel lol gehad."
     
Eén van de zes kippen legt een ei.
   
Foto links:
Alex, derdejaars Voertuigtechniek (links
met pet): "We hadden CKV en toen ik de
trap afkwam, zag ik dat er kippen in DRK 
zaten. Ik dacht: "hé, leuk!" De volgende 
pauze heb ik bij de kippen gezeten. Toen
ging ik met een kip rondlopen en toen zei
ik tegen mijnheer van Burken: "Ik ben er
het volgende blok niet, want ik moet op de
kippen passen."
       
Roel, vierdejaars: "Ik heb meegedaan aan 
het Kippenhok. Het was leuk om te doen. 
Ik kreeg leuke reacties van gillende meiden 
als ik aan kwam lopen met een kip. Mevrouw
Grasmeijer zei, dat ik die arme beesten met
rust moest laten, maar we hebben thuis ook
sierkippen, dus ik weet hoe je ze op kunt
pakken."
      
Sven, derdejaars Voertuigtechniek: "Toen
ik Alex met een kip zag lopen, nam ik ook
een kijkje. Ik vond het wel grappig en be-
sloot in overleg met mijn docent bij de kip-
pen te blijven."
     
Er zijn veel verschillende reacties op de 
kippen in De Ronde Kamer. Sommigen
vinden het zielig, een beetje eng of juist
grappig, Mevrouw Rip: "Heel leuk, leven 
in de brouwerij!" en Mevrouw van den
Elsen: "Wie kan er nou later zeggen dat
hij kippen op school heeft zien rondlopen
en nog wel in een kunstwerk!"
  

 

  

 

 

 

   

   

 
 
 
   
Voorbereiding: kippen ophalen
Petra & Sanne halen 's morgens vroeg op
Dierendag de kippen op. 
  
Biologische kippenhouder Bart: “Op een 
middag stonden ze op het erf. Ik heb liever
dat iemand aankomt, en mij vraagt hoe het
zit, dan dat ze voorbij lopen en je opmerkin-
gen hoort van, “dat ze daar een paar kip-
pen hebben lopen voor de show”. Wij heb-
ben hier namelijk de eerste categorie schar-
relkippen en ze hebben maximaal de ruimte. 
Ik moest wel even nadenken over kippen in
een kunstwerk, maar ik was er niet zo bang 
voor dat onze kippen ziektes zouden kunnen
krijgen, want er zijn verder geen kippen daar,
op zo’n school. Soms wordt er wel eens ne-
gatief over gesproken, maar als het met de
kippen niet goed gaat, gaat het met ons ook
niet goed. Weet je wat het is, het maakt niet
uit welke dieren je hebt. Als je niet goed bent
voor je beesten, zijn ze ook niet goed voor
jou. De 6 kippen die wij hebben uitgeleend,
lopen nu weer net zo rustig tussen de ande-
ren als voorheen.”