Boven: Martin & Sarah werken aan de levensgrote kuspoppetjes voor de fotoshoot van de Openingskamer

 
Onder: de poster voor de Openingskamer. PS: feutekes = foto's; keu = koe
    

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

MOOI WARK ROOM 
OF
BOERENKAMER
OF
OPENINGSKAMER

in De Ronde Kamer
 
Mooi Wark Room of Boerenkamer
of Openingskamer, 2012 
Martin: "Ik ben nu (begin 2012) bezig met
de Mooi Wark Room - ook wel een Boeren-
kamer -, waar boerenmuziek komt en melk-
bussen, tulpen, molens en klompen. Hier
kun je foto's laten maken, zittend op een
koe. En er komt een grote poster van kus-
poppetjes. Een bekend plaatje voor de
Hollanders. De poster heeft een donker
meisje en een licht jongetje. Hier kun je je
ook laten fotograferen. Zo breng ik ver-
schillende culturen bij elkaar."
Martin, een jaar later in de derde klas
metaal: "DRK is echt voor de eerste- en
tweedejaars. Ik wil mijn idee best over-
dragen aan een jongerejaars of bijvoor-
beeld veilen!! Want het blijft een goed
idee, dus dat is wel wat waard. Wat ik
trouwens in de tweede klas zo leuk vond
aan De Ronde Kamer: ik vergat helemaal,
dat ik op school zat!"

Martin heeft ook ideeën over de inrichting
van De Ronde Kamer: zie ** Een bank 
voor DRK. Zie ook zijn Smoki Room en
       
Hieronder het verhaal van Martins moeder.
    
Martin heeft zijn klompen gebrandmerkt
met zijn favoriete popgroep Mooi Wark.
Sinds hij het idee ontwikkelde voor een
Boerenkamer, komt hij op klompen naar
school. Later verft hij zijn klompen in de
schutkleur van de vloer van De Ronde
Kamer: zie beide filmpjes. 

Uitvoering
De poster met de kuspoppetjes wordt
opgeblazen tot de hoogte van de leer-
lingen. De twee borden zijn bij de Ope-
ning fotoshoot-decor. 
   

   
  
De Moeder van Martin: "(...) Toen Martin
te horen kreeg dat hij een ontwerp kon
maken voor de ronde kamer was hij niet
meer te houden. We zaten samen aan de
thee en hij begon zijn verhaal te vertellen:
"Als ik er nu eens een relaxkamer van kan
maken, zei hij, zodat iedereen daar even
tot rust kan komen. Dan ga ik een ronde
zitbank maken. Met achter de bank plan-
ten en in het midden een ronde tafel. Ik
wil er dan ook een tv in zetten zodat de
leerlingen ook tv kunnen kijken." Toen hij
dat had verteld, begon hij het te tekenen
op papier. Super vond ik het en zag het
ook al helemaal in mijn fantasie voor me. 
Wat kon hij zijn energie in De Ronde Ka-
mer kwijt en er ontstonden steeds meer 
fantasieën. (...)  Met heel veel passie en
gedrevenheid begon hij aan De Ronde
Kamer. Elke keer ging hij met plezier naar
school om daar in De Ronde Kamer te
werken. Wel jammer dat er niet zoveel tijd
aan De Ronde Kamer besteed kon wor-
den maar elke keer geniet Martin er nog
van om zijn fantasie uit te kunnen voeren. 
Heerlijk als ouder om te zien wat je kind
kan en zich zo inzet in een project, dat
elke keer weer een verbazing is. Zo ook
de laatste keer met die modeltreinen: ook
ik vond dat helemaal geweldig om te zien,
dat leerlingen daar nog hun energie in
kunnen stoppen. Ik vind het leuk als Mar-
tin om adviezen vraagt, maar hij moet het
toch allemaal zelf doen. Ik hoop dat hij 
nog heel veel fantasieën mag behouden 
en met succes mag werken aan De Ronde
Kamer. En als er een open dag komt dan 
zal ik er zeker bij zijn om te zien hoe al die 
kinderen genieten van hun project. (...)"