Vandaar die stijfheid! 
Jaap Wijker: "In het dagelijks leven houd ik mij bezig met “Ruimtevaartconstructie” bij Fokker Space in Leiden:
als ingenieur “Mechanical Engineering”. Ook ben ik Universitair Hoofd Docent (UHD) aan de faculteit “Luchtvaart-
en Ruimtevaarttechniek” (LR) van de Technische Universiteit Delft (TUD). Ze belde me in Leiden en ik ontmoette
haar voor het eerst in Delft. 
Toen Barbara mij benaderde om technische bijstand en mij de ideeën van beide kunstobjecten en de achter-
gronden daarvan vertelde, was ik direct geïnteresseerd en graag bereid haar te helpen. Kunstenaars bedenken
vaak mooie dingen, die niet altijd te realiseren zijn. Het idee van drie in elkaar schuivende cilinders (denk aan de
telescopische autoantenne), had als doel een leerling in één van de bewegende buizen gelegen, een gevoel
van versnelling, dus een lancering, te geven. Er moesten technische specificaties opgesteld worden. Ik vroeg
Barbara: “Hoe zit het met de belastingen (krachten, versnellingen), de sterkte van de te gebruiken materialen,
vermoeiing van materialen, hoe wordt het ding vastgemaakt, de stijfheid (natuurlijke frequentie)?” De leerlingen
mochten niet aan onnodige risico's blootgesteld worden en daarom vond ik dat de hele constructie op sterkte
en stijfheid doorgerekend moest worden. De boel mag niet breken en de mens ligt, zit of loopt niet graag over
slappe constructies. Als je een trap of brug op- of overgaat dan moet deze stijf zijn. Is dat niet zo dan voel je
je niet lekker als de trap of brug onder je beweegt. Vandaar die stijfheid! 
Daar ik verbonden ben met de leerstoel: “Constructie en Computational Mechanics” (CCM) was het niet moeilijk
om twee studenten te vinden die de constructie tekenden en met behulp van de eindige elementenmethode
op sterkte en stijfheid berekenden. Met beide studenten heeft ze veel gecommuniceerd. Barbara en ik hebben
diverse voortgangsvergaderingen gehouden. Daarbij kwamen tal van nieuwe technische aspecten aan de orde.
(…) Het was een mooie ervaring om pure techniek in een kunstwerk in te brengen! 
Jaap Wijker is in 1999 UHD Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TUD. Uit: Opgepast! Vliegende leerlingen!

Sterkteberekeningen
Jessica Holierhoek: "Al weer een tijdje geleden hing er een briefje op mijn Faculteit, dat er iemand gezocht
werd om mee te werken aan een kunstwerk. Er moesten enkele sterkteberekeningen gedaan worden. Het
leek mij een interessante opdracht en als student ben je altijd op zoek naar klusjes om wat bij te verdienen.
Dit was een mooie mogelijkheid om mijn studie een keer nuttig te gebruiken. Bovendien had ik de hoop dat
deze opdracht een practicum kon vervangen. Het kwam aanvankelijk wel vreemd op mij over dat er een be-
rekening nodig was voor een kunstwerk, totdat ik zag om wat voor een werk het ging: een kunstwerk met
bijna kermisattractie-eigenschappen en aantrekkingskracht, als ik dat zo mag zeggen."
Jessica Holierhoek is in 1999 studente aan de T.U. Delft. Uit: Opgepast! Vliegende leerlingen!

Constructietekeningen
Jeroen Krijnen: "De originele bedoeling was dat ik alleen even de gemaakte rekensommetjes van Jessica
omzette in constructietekeningen. Dat bleek echter niet zomaar te gaan. Als je bijvoorbeeld een vliegtuig-
vleugel zou doorzagen dan kom je daar onder andere liggers, verstijvers, ribben, beslagen, brandstoftanks,
kabels, draden en leidingen tegen en vraag je je af: "Hoe past het er allemaal in? Daar is zo'n vleugel toch
veel te klein voor. Mag ik echt niet meer ruimte gebruiken?" In dit geval waren het drie buizen met tussen
elke buis maximaal 44 mm ruimte. En daar moesten dan de lagers, lagerrails, contrabeslagen, geleiderrails
en dempers tussen."
Jeroen Krijnen is in 1999 student aan de T.U. Delft. Uit: Opgepast! Vliegende leerlingen!
 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Draadmodel van het lanceerobject, een computertekening, om krachten binnen het object door te rekenen.
  
  


Links Beelden