Kunst voor kinderen
Simon Ophof: "Bij kunst voor kinderen heb je de neiging om te zeggen dat het simpel moet zijn: want simpel
is toegankelijk. Dat hebben we niet gedaan, toen we besloten met Barbara Kletter in zee te gaan. En daar
zijn we blij om. Want kinderen gaan nu eenmaal heel onbevangen om met nieuwe fenomenen. Ze denken
nog niet zo in stereotypen en ze maken zich al helemaal niet druk over de vraag of iets kunst is of niet. Wat
voor kinderen telt, is of iets leuk is, of het ze uitdaagt, of ze er iets mee kunnen doen. Niet alleen als ze een
jaar of zes zijn, maar ook als ze tussen de twaalf en veertien jaar oud zijn. Dat merk je als leerlingen voor het
eerst met Barbara's beelden geconfronteerd worden. Geheimzinnige, intrigerende objecten zijn het, met een
ondoorgrondelijke bestemming in de technieklokalen beland. En dan blijkt opeens dat je er wat mee kunt;
sterker nog: dat je er iets mee mag doen. Het kanon en het zweefpak mogen gebruikt worden en dat gebeurt
ook. Het gevolg is, dat de kinderen heel fysiek met kunst in contact komen en dat ze anders tegen de dingen
aankijken, al is het alleen maar omdat hun point of view zich ook letterlijk sterk verplaatst. Het gevolg is ook,
dat kinderen moeten samenwerken om de twee objecten te gebruiken en daarbij veiligheidsregels goed in het
oog moeten houden. Het gevolg is, dat ze geconfronteerd worden met toepassingen van heel hoogwaardige
technologie. Maar het voornaamste gevolg is, dat ze onbevangen met volstrekt onconventionele kunst omgaan
en dat gewoon leuk vinden. En daar ben ik nou weer blij om."
Simon Ophof is in 1999 Plaatsvervangend Rector KSG en lid kunstcommissie. 
  
Over het gebouw Techniekpaviljoen en de rol van de kunstwerken
Oscar van Strijp: "De leerlingen worden door het gebouw aangemoedigd om te ontdekken en te begrijpen.
De kunstwerken vervullen hierbij een grote rol, omdat zij de leerlingen op een andere wijze prikkelen, de fan-
tasie stimuleren en een aantal basisprincipes van de techniek voelbaar en zichtbaar maken. Hierdoor begint
het besef te groeien dat techniek iets anders is dan enge draadjes, onbegrijpelijke processen, ingewikkelde
toestanden en gevaar. Techniek is uitdagend, dagelijks aanwezig. Een bron voor oplossingen en verande-
ring. Niet louter exact, maar inspirerend en vol fantasie."
Oscar van Strijp is in 1999 Architect bij Van den Broek en Bakema te Rotterdam en lid kunstcommissie. 
  
De kunstwerken in de technieklessen
Rein van Putten: "De kunstwerken van Barbara maken van de lokalen in het techniekpaviljoen bijzondere
lokalen. Ze voegen toe, geven meerwaarde. De leerlingen zijn er nieuwsgierig naar, vinden het spannend
ze te gebruiken, praten erover. Kortom: het doet ze wat. Als docent heb ik prachtige voorbeelden om dui-
delijk te maken wat begrippen als creativiteit, techniek, kwaliteit en respect inhouden. Ze zijn hier niet meer
weg te denken."
Rein van Putten is in 1999 techniekdocent in het lanceerlokaal (zie video). 

Alle teksten zijn uit: Opgepast! Vliegende leerlingen!