Over de schetsontwerpen Zweven & Lanceren
Barbara Kletter: "Toen ik de opdracht kreeg was er alleen een bouwtekening van het Techniekpaviljoen.
Het was dus mogelijk om verankeringen in het gebouw mee te nemen. De kunstcommissie bood deze
mogelijkheid. Ik voelde me vrij om alles te bedenken. Toen ik het idee ontwikkelde om leerlingen - heel
letterlijk - op een ander niveau te krijgen, ben ik naar Rotterdam gereisd om dit aan de architect voor te
leggen. Hij zag geen bezwaar in het maken van een rond gat in de muur van een van de twee lokalen,
op enige afstand van een vierkant raam. Daarmee kon het avontuur beginnen. (...)

                                                                                            Het is wijsheid om van perspectief te veranderen.
                                                                                                                                     Marguerite Yourcenar
   
 
Barbara Kletter: "Beide objecten staan symbool voor ontdekkingen doen en waarnemingen verrichten.
Ze horen bij elkaar, maar zijn ook elkaars tegenpolen: zweefvlucht ten opzichte van lancering, zelf hijsen
en trekken ten opzichte van duwen en gerold worden, horizontaal en verticaal, harde en zachte materia-
len, bewegen van beneden naar boven en van binnen naar buiten, zelf actief zijn door voortbewegen en
in afwachting zijn van de activiteit van de ander. 
De objecten beschrijven bewegingen in verschillende richtingen: de ene is doelgericht, de andere chaotisch.
Het ene object is stevig verankerd in de grond, terwijl het andere in de ruimte voortbeweegt.
In de technieklessen kunnen de objecten ook als studiemateriaal dienen. 

Over het vak Techniek 
Martijn Bas: "Techniek is een relatief nieuw vak in het voortgezet onderwijs. Het is een algemeen vormend
vak, waarin leerlingen een begrippenkader moeten opbouwen van hun technische omgeving. Elk technisch
onderwerp kun je in een techniekles gebruiken. Het is vooral een doe-vak. Een onderwerp moet dus veilig
en op leerlingniveau te behandelen zijn. Het is niet de bedoeling leerlingen ambachtelijke vaardigheden bij
te brengen. Het maken van werkstukken is een klein deel van de technieklessen. 
Martijn Bas is docent Techniek en lid kunstcommissie.
  
Over De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn
Jan Heerze: "De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn ligt in de negentiende-eeuwse wijk 'De
parken'. De oorspronkelijke naam was Koninklijke Hogere Burgerschool Prins Hendrik der Nederlanden. 
De school is gesticht op aandrang van koning Willem III, o.a. omdat er voor kinderen van de leden van
zijn hofhouding geen voortgezet onderwijs was in Apeldoorn. Hij gaf ook geld voor de bouw. In 1877 is
het neorenaissancistische gebouw door hem geopend. Zijn broer, prins Hendrik (de zeevaarder) schonk
zijn naam aan de school. De school heeft een bewogen bouwgeschiedenis van aanbouw, opbouw en
wildgroei van noodlokalen achter de rug. In de jaren zestig en zeventig zijn er zelfs sloopplannen ge-
weest. In 1977, bij het honderdjarig bestaan, keerde het tij. Onder leiding van het architectenbureau Van
den Broek en Bakema werden tekeningen gemaakt voor renovatie van het oorspronkelijke gebouw en
voor uitbreiding met een nieuw lesgebouw. In 1989 was de vernieuwde school, waarin oud en nieuw op
harmonische wijze zijn geïntegreerd, voltooid. Een techniekpaviljoen kwam er pas in 1999. 
Jan Heerze is docent Nederlands, bouwbegeleider en lid kunstcommissie.
  

 

 

 

 

 

  


Over de Kunstopdracht bij het 
Techniekpaviljoen KSG Apeldoorn
Karin Daan: "In het nog te bouwen
Techniekpaviljoen zullen de eerste en
tweede klassen van de KSA onderricht
krijgen in het nieuwe vak Techniek. Het
is tot nog toe het eerste en dus experi-
mentele lokalencomplex voor dit nieuwe 
onderwijs in Nederland. Het gebouw ligt
in een parkachtige omgeving en is ont-
worpen door Jan van Iersel en Oscar 
van Strijp, van Architectenbureau Van
den Broek en Bakema. Voor dit bijzonde-
re project werd een bijzondere kunstenaar
gezocht die een eigenzinnige bijdrage
zou leveren aan de specifieke kenmer-
ken van deze ruimte: alle constructies en
functies zijn 'transparant': het gebouw is
hier lesmateriaal! Wij kozen Barbara Klet-
ter, die overtuigend bewees, een bijzon-
dere en karaktervolle affiniteit te hebben
met de wereld van de techniek.
Karin Daan is in 1998-1999 extern advi-
seur Kunst en Bedrijf, beeldend kunste-
naar en lid Kunstcommissie. 
   
 
Links Beelden
Beide objecten in Video: 
Opgepast! Vliegende leerlingen!
 
Tekstlinks
Over de kunstopdracht bij het Techniek-
paviljoen van de KSA